Váš partner pre elektroinštalácie a fotovoltické systémy

Elektroinštalačné práce

Projekcia

VN, NN, Slaboprúd

Fotovoltické systémy

Sídlo spoločnosti/ fakturačná adresa

H&H elektric s.r.o.

Kragujevská 398/4, 010 01 Žilina

IČO: 51665646

DIČ: 2120742778

IČ DPH: SK2120742778

Kancelária/ korešpondenčná adresa

H&H elektric s.r.o.

Kragujevská č.4, 010 01 Žilina

Budova B OSBDZA 3 poschodie