Komplexné elektroinštalačné práce VN NN, bez obmedzenia napätia

Firma H&H elektric s.r.o. bola založená 18 Apríla 2018  dvoma spoločníkmi. Firma ponúka nadštandardný prístup k svojim zákazníkom.

Elektroinštalačné práce VN a NN

Projekcia

VN, NN, Slaboprúd

Odborné prehliadky a odborné skušky

Výroba NN rozvádzačov do 1000V

Sídlo spoločnosti/ fakturačná adresa

H&H elektric s.r.o.

Jarná 2605/2, 010 01 Žilina

IČO: 51665646

DIČ: 2120742778

IČ DPH: SK2120742778

Kancelária/ korešpondenčná adresa

H&H elektric s.r.o.

Kragujevská č.4, 010 01 Žilina

Budova B OSBDZA 3 poschodie