Elektroinštalácie

2023

Bytový dom Gukotex Banská Bystrica

2022

Bytový dom Bystrička

Bytove domy Srdce Turzovky

2021

Bytový dom Obchodná

2020

Skladovo výrobná hala Trustacom